Om oss

Company of Things AS, forkortet CoT, ble stiftet den 4. august 2020 av fem studenter med mål om å skape mer engasjerende og morsom teknologiutdanning. Alle mente da, som de gjør i dag, at det er for få muligheter til praktisk læring og utforskning i det norske skolesystemet.

Det tok ett år før aktivitetene kom godt i gang mot slutten av 2021, mye grunnet studier, jobb og for å ikke nevne en pandemi. Fra 2022 har selskapet startet større operasjon med oppdragstagning og bygging av grunnsteinene som trengs for videre aktivitet.

Selskapet er grunnlagt på en semi-ideell tankegang og har ikke som formål å søke profitt, noe som gjør det å skaffe investeringer vanskelig. Økonomiske midler kommer derfor for tiden fra oppdrag fra NTNU og Trondheim kommune (Science Camp).

I dag består selskapet av åtte personer. Seks studerer nåværende ingeniørfag ved NTNU, én studerer samfunnsøkonomi ved UiO og én har gått ut i jobb med bakgrunn fra Westerdals. Alle åtte driver også med sine fagfelt mye på fritiden, av egen interesse. I tillegg er det flere som har holdt forskjellige stillinger og verv ved NTNU og UiO som læringsassistenter og lignende.

Selskapet spesialiserer seg på tingenes internett (IoT), elektronikk og programmering, som vil være de første fagfeltene implementert i plattformene Compiile og Deploii. Selskapets medlemmer har også bred bakgrunn i realfag som vel, så det er ikke utenkelig at plattformen ekspanderes til flere fagområder i videre år.

Mye av undervisningen/prosjektene på Compiile og Deploii vil basere seg på mikrokontrolleren ESP32, avbildet over. Det er en rimelig og veldig sterk mikrokontroller med gode IoT-egenskaper.

Company of Things AS

Arkitekt Christies gate 4B

7012 Trondheim

Org. 925 604 879

Company of Things AS

Arkitekt Christies gate 4B

7012 Trondheim

Org. 925 604 879