Sømløs integrasjon av teknologi i utdanning- og prototypevirksomhet.

Sømløs integrasjon av teknologi i utdannings- og prototypevirksomhet.

Vårt mål

Engasjement og skaperglede

Vi har alle sittet på skolebenken demotiverte og slitne etter mange lange timer med tavleundervisning. Det hadde vært så fint å heller lære i praksis, men undervisere har selvfølgelig ikke tid til hundre timer planlegging for hver time undervisning. Vi ønsker å ha prosjektene klare, så undervisere og elever kan ha en mer engasjerende og givende læringsprosess!

Kunder vi jobber med

|

Første steg på veien

En undervisning og IoT-plattform

Det kommer ofte motivasjon i å skape noe på egenhånd og se at det fungerer, men å nå nivået hvor du kan skape ting selv pleier derimot å ta veldig lang tid. Det å gjøre denne veien kortere for elever og studenter, ved å tilpasse prosjektene til deres kunnskapsnivå, håper vi kan bidra til økt motivasjon tidligere i studielivet.

Derfor utvikler vi plattformene deploii og compiile. Plattformene skal bidra med simplifisert teknisk implementasjon, hjelp til bestillinger og planlegging, samt følge med god og engasjerende dokumentasjon til elever og undervisere.

Engasjement for teknologi ved alle nivåer

Vi vet at det kan være vanskelig å finne enklere praktiske opplegg innen teknologi for de yngre trinnene. Derfor vil vi dedikere en del av compiile-plattformen til akkurat dette formålet. Vi designer, planlegger og dokumenterer spennende undervisningsopplegg med relevans til mange forskjellige fag. I tillegg jobber vi mot å sette opp en nettbutikk hvor du kan kjøpe nødvendige deler i en ferdigpakke, til en rimelig penge. Da slipper du som underviser å bruke timevis på obskure nettbutikker for å finne alt det nødvendige.

Har du en idé til et fantastisk undervisningsopplegg, men sliter med den tekniske implementeringen?

Vi kan hjelpe deg!

Company of Things AS

Arkitekt Christies gate 4B

7012 Trondheim

Org. 925 604 879

Company of Things AS

Arkitekt Christies gate 4B

7012 Trondheim

Org. 925 604 879